Vizitë në Tiranë te sportisti Murlan Asllani
7 Korrik, 2019
Kampi pregaditor për notarët pjesmarrës në lojrat rinore në BAKU
2 Korrik, 2019

Ka filluar sot në pishinen “TAÇ DAFA”, në Durrës Kampi i reprezentacionit i organizuar nga Federata e Notit e Kosovës, kampi do të vazhdoj deri më daten 13 Korrik, në kto pregaditje po marrin pjesë rrethë 40 sportist të ndar në 3 grupe.
Sportistve pjesmarrës ju urojm pregaditje sa më të mira.