FINA Online Swimming Clinic for Coaches
4 Prill, 2021
Kuvendi i Punës për vitin 2020 dhe Kuvendin Zgjedhor të FNK 2021
20 Mars, 2021

Gjatë datave 18-21 Mars u mbajt klinika e radhës e mbështetur nga FINA “FINA Online Clinic for Water Polo Coaches”. Ligjërimi u mbajt nga trajneri Ratko Rudic me karrier te bujshme si lojtar gjithashtu edhe si trajner.
Vlen të theksohet se interesimi ishte mjaft i lartë nga pjesëmarrësit pasi që dihet se Kosova ende nuk e ka te zhvilluar sportin e Water Polos, Federatat me anë të trajnimeve të ndryshme ka në Plan Strategjik të promovoj dhe të fillojë me implementimin e sportit të Water Polos në Kosovë.